• rođen 1962. godine
 • završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 1987. godine
 • volontirao preko tri godine na odjeljenjima za anasteziju i reanimaciju Kliničkog centra Vojvodine i Instituta za onkologiju Vojvodine
 • 1995. godine položio specijalistički ispit iz nuklearne medicine
 • 1991-1994. radio na odjeljenju nuklearne medicine Instituta za onkologiju
 • 1994. primljen u stalni radni odnos u novoosnovanom Centru za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici (Srbija), za rad na novom MR aparatu, pripada seminalnoj ljekarskoj ekipi pod upravom prof. dr Mladena Prvulovića, uz dr Duška Kozića i dr Roberta Semnica, koji su sada redovni profesori radiologije
 • 1994. do danas aktivan rad u oblasti magnetne rezonance, opisao 100.000+ MR nalaza
 • 1997. odbranio magistarski rad iz oblasti nuklearne kardiologije
 • 2003. položio specijalistički ispit iz radiologije
 • 1994. do danas – stručno usavršavanje u vidu studijskih boravaka, kurseva i škola kao i kontinuirana medicinska edukacija iz oblasti magnetne rezonance, kompjuterizovane tomografije i PET/CT-a
 • 2002. do danas – angažman kao aplikacioni specijalista za MR i CT na preko 20 lokacija u Srbji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj, uključujući i prestižne kliničke centre u Kragujevcu, Nišu, Banja Luci, Tuzli, Skoplju, Podgorici, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu, Instituti za majku i dete u Beogradu i Novom Sadu (a na većini lokacija i kao radiolog-konsultant nakon inicijalne obuke)
 • učestvovao u osmišljavanju lokacije, pribavljanju administrativnih dozvola, organizaciji rada PET/CT aparata na Institutu za onkologiji Vojvodine, aktivno učestvovao u radu u početnih 1,5g. rada PET/CT aparata
 • aktivno učestvovao u procesu izbora, nabavke, instalacije i puštanja u rad svih MR aparata u Centru za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine
 • predavač po pozivu u više MR i CT škola organizovanih proteklih decenija u regionu
 • održao interne kurseve o fizici MR-a za zaposlene više javnih medicinskih ustanova
 • radiolog-konsultant u preko 20 javnih i privatnih medicinskih ustanova u više država u oblasti magnetne rezonance i CT-a u prošlosti od 2000. godine do aktuelnog angažmana u više medicinskih ustanova u regionu
 • uže oblasti interesovanja: kardiovaskularna MR i CT, onkološki/body MR i CT, te medicinska informatika