Edukacija:

 • 2012/13.  Medicinski fakultet u Beogradu, Srbija,  Edukacija iz elektomioneurografije
 • do 2010. Medicinski fakultet u Novom Sadu, Srbija, Specijalizacija iz neurologije
 • 1995/96.  do 2002.  Medicinski fakultet u Beogradu, Srbija, Doktor medicine

Sertifiakti i licence:

 • Diploma izdata od Medicinskog fakulteta u Beogradu, Srbija, o završenom medicinskom fakultetu i sticanju zvanja doktora medicine.
 • Diploma izdata od Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Srbija, o završenoj specijalizaciji iz Neurologije.
 • Potvrda izdata od Medicinskog fakulteta u Beogradu, Srbija, o završenoj edukaciji iz elektromioneurografije

Radno iskustvo:

 • OB Bar 2013-2015
 • Ortopedska praksa “Dr Sickinger & Dr Vukovic” 2015-2016
 • Poliklinika Hipokrat 2016 –
 • Specijalna bolnica Risan 2019 –

Dosadašnji radni angažman:

 • 2002-2004. ljekar opšte prakse, volonter na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta  Novi Beograd.
 • 2005-2006. ljekar u Zavodu za hitnu pomoć u Podgorici
 • 2006- 2010. Specijalizant na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore,
 • 2010- 2017. Specijalista na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore,
 • 2017- do sada specijalista neurologije u PZU „Poliklinika Hipokrat”