Često postavljena pitanja

Pitali ste
  • Šta je magnetna rezonanca?
  • Šta se snima na MR?
  • Da li MR zrači?
  • Koliko traje pregled?
  • Može li da se snima cijelo tijelo?
  • Da li klaustrofobični pacijent može uraditi MR pregled?
  • Ko ne može uraditi MR pregled?
Šta je magnetna rezonanca?

MR je neinvazivno, bezbolno snimanje, koje u današnjoj medicinskoj dijagnostici daje najprecizniju sliku snimanog dijela tijela.

Šta se snima na MR?

MR daje najbolje snimke glave, kičme, mekih tkiva vrata, grudnog koša, dojki, abdomena, male karlice, kao i koštano-zglobnog sistema.

Da li MR zrači?

MR ne zrači. To je potpuno bezbjedna dijagnostička metoda, sa kojom se vrše i pregledi djece, dojilja, kao i trudnica (nakon prvog tromjesječja trudnoće), kao najosjetljivijih grupa pacijenata.

Koliko traje pregled?

Zbog preciznosti samog pregleda, neophodno je da pacijent bude miran 20-ak minuta, da bi isti bio uspješan.

Može li da se snima cijelo tijelo?

Na MR se snimaju određeni dijelovi organizma pojedinačno. Pregled cijelog tijela nije moguće obaviti odjednom, zbog specifičnosti pojedinih organa i same dužine snimanja. Na MR je moguće obaviti 40-ak različitih vrsta pregleda, zavisno od medicinskih indikacija.

Da li klaustrofobični pacijent može uraditi MR pregled?

Uz adekvatnu pripremu, objašnjenje šta se od njega očekuje i šta dobija ovim pregledom, ogromna većina klaustrofobičnih pacijenata uspije da obavi MR pregled. Procenat uspješnosti kod ovakvih pacijenata na našoj poliklinici je preko 98 procenata.

Ko ne može uraditi MR pregled?

Pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom, insulinskim i dr. medicinskim pumpama, metalnim (gvozdenim) implantatima, kao i nemirni i uznemireni pacijenti, ne mogu obaviti MR pregled.


Za sva vaša pitanja i komentare na raspolaganju vam stoji naše ljubazno osoblje i stručan medicinski tim, a na telefonske upite i e-mailove odgovaramo ažurno. Termine konsultacija i pregleda dogovaramo u što kraćem roku, uz maksimalno prilagođavanje zahtjevima i mogućnostima naših pacijenata


Savremeni dijagnostički centar

SAZNAJ VIŠE

PODGORICA

RADANOVIĆI

NIKŠIĆ

Copyright by Hipokrat 2020. All rights reserved.

  • English