Telemedicina

TeleConsult grupa predstavlja jednu od vodećih svjetskih kompanija koje se bave radiološkim uslugama online, tzv. telemedicinom. Eminentni sertifikovani radiolozi (Board certified) iz Evrope, SAD-a i svijeta učestvuju u svakodnevnoj interpretaciji i čitanju snimaka skenera i magnetne rezonance iz klinika sa svih pet kontinenata, 24/7h, 365 dana u godini.

Poliklinika Hipokrat je razvila prvu TeleConsult platformu na Balkanu i pacijentima obezbijedila dobijanje medicinskog nalaza od najboljih stručnjaka iz cijelog svijeta, u roku od 24 časa.

Po prvi put na Balkanu, u Crnoj Gori, omogućava se pacijentima da svoj snimak sa skenera (CT) i magnetne rezonance (MRI) posalju na ekspertsku analizu nekom od svijetskih eksperata-radiologa TeleConsult grupe, te da u najkraćem roku dobiju preveden i očitan nalaz.

U poliklinikama Hipokrat sada su dostupni najbolji svjetski stručnjaci sa kvalifikacijama stečenim u:

 • Američkom odboru za radiologiju
 • Američkom koledžu za radiologiju
 • Nemačkom radiološkom udruženju
 • Kraljevskom holandskom medicinskom udruženju
 • Radiološkom udruženju Holandije i
 • Radiološkom društvu Sjeverne Amerike

To su doktori:

 • dr Willem Wassenaar, specijalista muskuloskeletne i neuroradiologije, Haški medicinski centar
 • dr Alexander van Straten, specijalista za kardiovaskularnu i plućnu radiologiju, Medicinski centar Univerziteta Leiden
 • dr Lisette Feuth, specijalista abdominalne, muskuloskeletne i radiologije dojke, Univerzitetski medicinski centar Amsterdam
 • dr Frank Kemper, specijalista abdominalne i muskuloskeletne radiologije, Univerzitetski medicinski centar Utreht, bolnica CWZ
 • dr Dieter Göttmnn, specijalista radiologije glave i vrata, Univerzitet Philipps-Marburg
 • dr Thierry LeMarrie, specijalista kardiovaskularne i neuroradiologije, Slobodni Univerzitet u Amsterdamu
 • dr Marlies Meursinge Reynders, specijalista muskuloskeletne radiologije, Univerzitetski medicinski centar Amsterdam
 • dr René de Witte, Univerzitet Erasmus u Roterdamu

Potrebna dokumentacija za slanje na konsultantsku ekspertizu:

 1. MRI ili CT pregled treba da je urađen po standardizovanim protokolima, bez izuzimanja sekvenci, na originalnom CD-u.
 2. Uz pacijentov CD sa snimcima, pacijent je dužan da obezbijedi i medicinsku dokumentaciju koja će se skenirati, po potrebi prevoditi i na osnovu koje će se pisati rezime za konsultujućeg radiologa.
 3. Po prijemu izvještaja, Poliklinika Hipokrat je zadužena da obezbijedi prevod nalaza.
 4. Pacijenti na nalaz čekaju do pet dana.