icon-white-12

Magnetne rezonance poslednje generacije

— Preko 3000 obavljenih pregleda u Podgorici, Nikšiću i Radanovićima —

Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanaca (MR) je jedan od posljednjih, revolucionarnih pronalazaka u radološkim dijagnostičkim metodama. Pruža drugačiji vid informacija u odnosu na rentgensko snimanje, ultrazvuk ili skener. Uz pomoć magnetne rezonance moguće je uočiti promjene koje nije moguće vidjeti drugim tehnikama.

Ono što je odmah na početku potrebno znati jeste da je pregled magnetnom rezonancom:

 • bezbolan
 • nema štetnog zračenja
 • najsavremeniji vid dijagnostike u svijetu
 • pregled se može ponavljati neograničen broj puta

U našoj praksi koristimo najsavremenije uređaje proizvođača Siemens. Ovi aparati opremljeni su najmodernijim aplikativnim softverom i mogućnošću osnovnih i specijalizovanih snimanja svih organskih sistema. Takođe, moderna tehnologija omogućuje najkvalitetnije snimanje i reprodukciju, kao i dodatne dijagnostičke opcije koje se nijesu koristile u medicinskoj praksi na ovim prostorima.

Specijalizovani pregledi:

Magnetnom rezonancom se može pregledati svaki dio tijela, odnosno kompletan organizam.

MR pregled je nezamjenjiv u dijagnostici bolesti i povreda mozga, kičmenog stuba, krvnih sudova glave i vrata i kičmene moždine. Otkriva multiplu sklerozu, Alchajmerovu bolest, epilepsiju, moždani udar i akutni šlog. Razlikuje vrste tumora mozga, kao i stepen njihove agresivnosti.

Kada je reč o ligamentima, tetivama, meniskusima, mišićima, zglobovima, magnetna rezonanca je najbolja metoda kod otkrivanja problema. Osim toga, otkriva sve bolesti žučne kesice i žučnih puteva.

Prije pojave ovog aparata nije bilo načina da se uoče promjene na tankom crijevu. Danas se, zahvaljujući magnetnoj rezonanci, o stanju tankog crijeva dobijaju precizni podaci.

U svijetu se nijedna ginekološka operacija ne radi bez magnetne rezonance male karlice, a posebno kada se sumnja na neko maligno oboljenje. Zahvaljujući magnetnoj rezonanci, i pre operacije ljekar može da pretpostavi da li je riječ o malignoj ili benignoj promjeni, koje je tumor veličine, da li su zahvaćeni krvni sudovi, limfni čvorovi ili okolni organi.

Savremeni modeli mogu da prikažu strukturu srca i aorte, aneurizmu i druge promjene na krvnim sudovima. Detektuju se urođene srčane mane, kao i promjene na srčanom mišiću izazvane srčanim udarom.

Bolesti i anomalije bubrega, uretera i mokraćne bešike nekada su otkrivane intravenskom pijelografijom. Pacijent je izlagan štetnom zračenju i morao je da prima kontrast. Danas magnetna rezonanca otkriva skoro sve bolesti bubrega, uretera i mokraćne bešike.

Za neke MR preglede neophodna je intravenska primjena kontrastnog sredstva. Sva kontrastna sredstva koja se koriste za MR preglede sadrže u sebi Gadolinijum, koji je bezbjedan za upotrebu kod pacijenata koji su alergični na jodna kontrastna sredstva.

Alergijske reakcije na gadolinijumska kontrastna sredstva su izuzetno rijetke, neuporedivo rjeđe od reakcija na jodne kontraste koji se koriste za CT preglede, toliko da praktično ne postoje.

Najčešći visoko – specijalizovani pregledi magnetnom rezonancom:

 • MR kolonografija (pregled debelog crijeva),
 • enterografija (pregled tankog crijeva),
 • defekografija (pregled analnog kanala i rektuma kod problema sa pražnjenjem),
 • urografija (pregled urinarnih puteva i bubrega),
 • MRCP (pregled žučnih i pankreasnih puteva),
 • mamografija (pregled dojki),
 • angiografija (pregled krvnih sudova sa i bez kontrasta),
 • pljuvačnih žlijezda (sijalogrfaija),
 • hipofize, endokranijuma (glave),
 • angiografija (krvni sudovi),
 • pregled srca,
 • sinusa,
 • suznih žlijezda,
 • orbita,
 • temporomandibularnih zglobova,
 • pontocerebelarnih uglova,
 • spektroskopija,
 • perfuzija,
 • određivanje količine masti u jetri,
 • cijelog kičmenog stuba,
 • multiparametrijski imaging prostate.

Specifičnosti MR pregleda

Pregled traje od 30 do 60 minuta, u zavisnosti od vrste snimanja, odnosno dijela tjela koji se snima.

Uređaj za magnentu rezonancu ima oblik velikog šupljeg cilindra u čiju šupljinu (tunel otvoren na oba kraja) ulazi pokretni sto na kome leži pacijent.

“Tunel” je otvoren na oba kraja, osvetljen, i sa dobrom cirkulacijom vazduha. Vaš položaj treba da bude maksimalno udoban, da biste bez pomjeranja izdržali čitav pregled.

Kompjuterska radna stanica preko koje radiološki tehničar upravlja procesom snimanja nalazi se u susjednoj prostoriji. Tokom čitavog procesa snimanja tehničar vizuelno, preko prozora i video kamere, nadzire ponašanje pacijenta i stanje u tunelu uređaja.

Ko ne može boraviti u prostoriji gdje se nalazi MR aparat, samim tim ni biti pregledan?

Pacijenti koji imaju ugrađen:

 • kohlearni implant (osim ako ne posjeduju dokumentaciju da je implant kompatibilan sa magnetnim poljem jačine 1.5T)
 • metalne klipseve na aneurizmama mozga
 • metalne klipseve na bilo kojim drugim krvnim sudovima
 • sve vrste defibrilatora i pejs-mejkera

U prostoriju, u kojoj se nalazi MR aparat, strogo je zabranjeno unošenje svih predmeta koji u svojoj strukturi sadrže magnet.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je aparat koji se koristi za snimanje unutrašnjih organa. Ovom metodom se može snimiti većina organa u tijelu: štitna žlijezda, dojka, srce, jetra i slezina, žučni putevi, pankreas, mokraćna bešika, bubrezi i bubrežni putevi, genitalni organi kod žena, prostate kod muškaraca, ureteri, kukovi i centralni nervni sistem kod beba, kao i ligament tetive i mišići. Ukoliko je potrebno da se pregleda protok kroz krvne sudove glave, vrata, ruku ili nogu, tada se radi COLOR DOPLER ULTRAZVUK. Snimanje je potpuno bezbolno, bez štetnih efekata i zračenja. Poliklinika Hipokrat raspolaže aparatom posljednje generacije, takođe marke Siemens.

Cjenovnik

NEURODIJAGNOSTIKA:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
MRI mozga 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – HIPOFIZA 250,00 225,00 225,00
MRI hipofize 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – ORBITE 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – SINUSI 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – SLUŠNI KANAL 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – EPI PROTOKOL 150,00 135,00 135,00
MRI Vraten/cervikalne/torokalne kičme 150,00 135,00 135,00
MRI total spine 300,00 270,00 270,00
MRI mozga i jednog dijela kičme 290,00 261,00 261,00
MRI mozga + Total spine 430,00 387,00 387,00
MRI mozga sa MRA 230,00 207,00 207,00
MRI angiografija 150,00 135,00 135,00
MRI dva dijela kičme 250,00 225,00 225,00
MRI meka tkiva + C kičma 380,00 342,00 342,00

BODY DIJAGNOSTIKA:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
MRI meka tkiva vrata 230,00 207,00 207,00
MRI toraks 230,00 207,00 207,00
MRI abdomen 230,00 207,00 207,00
MRI abdomen + MRCP 230,00 207,00 207,00
MRI MRCP 150,00 135,00 135,00
MRI urogradija 290,00 262,00 262,00
MRI mala karlica 230,00 207,00 207,00
MRI abdomen i mala karlica 380,00 342,00 342,00
MRI Multiparametriski imidzing prostate 290,00 262,00 262,00
MRI enterografija 250,00 225,00 225,00
MRI kolonografija 350,00 315,00 315,00
MRI enterokolonografija 450,00 405,00 405,00
MRI vrat i toraks 380,00 342,00 342,00
MRI dojki 230,00 207,00 207,00

MUSKULOSKELETNA DIJAGNOSTIKA:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
MRI zglobova (koljeno, lakat, rame, šaka, kosti karlice, sarkoilijačni zglobovi) 160,00 144,00 144,00
MRI Dupli pregledi (oba koljena, oba lakta, obije šake, oba ramena) 270,00 243,00 243,00
MRI grudni kosti – STERNUM 160,00 144,00 144,00

OSTALE USLUGE:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
Aplikacije kontrasnog sredstva 40,00 36,00 36,00
Aplikacije aneztezije za MR pregled 60,00 54,00 54,00
Konsultacije Prof.radiologije (MR/CT) 70,00 63,00 63,00

Radiolozi

 • Doc. dr sci. med Nataša Prvulović Bunović Bunović

  Doc. dr sci. med Nataša Prvulović Bunović

      Više
 • Mr sc. med. Žanka Cerović

  Mr sc. med. Žanka Cerović

      Više
 • Doc. dr sci. med. Đorđe Jelić

  Doc. dr sci. med. Đorđe Jelić

      Više
 • Dr sci. med. Andrija Mikulić

  Dr sci. med. Andrija Mikulić

      Više
 • Dr sci. med. Oto Ađić

  Dr sci. med. Oto Ađić

      Više
 • Prof. Dr Dragan Mašulović

  Prof. Dr Dragan Mašulović

      Više
 • Dr Biljana Vujović

  Dr Biljana Vujović

      Više