Moderna neurologija se bavi opisom kliničke slike i pronalaženjem uzroka, kao i daljim praćenjem i liječenjem neuroloških bolesti.
U Poliklinici Hipokrat može se dijagnostifikovati, pratiti i liječiti niz neuroloških oboljenja, počevši od glavobolje (migrena, tenziogena, trigeminoautonomna grupa), vrtoglavice, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije), Parkinsonove bolesti, miastenije gravis, kao i hroničnih neuropatskih bolnih stanja (cervikobrahialgije, lumboishialgije, trigeminalne neuropatije). Saradnja ortopeda i neurologa, uz dijagnostičke i terapijske metode koje su u ordinaciji Hipokrat dostupne, omogućavaju brzo i efikasno riješavanje zdravstvenih problema naših pacijenata.

U Poliklinici Hipokrat, pored klasičkog neurološkog pregleda, za ispitivanje se koristi i elektromioneurografija (EMNG). To je mikro invazivna metoda koja se koristi za utvrđivanje poremećaja funkcije mišića i perifernih nerava, tj. da li je, npr. slabost koju pacijent ima, uzrokovana bolešću mišića, neuromišićne spojnice ili nerava koji inervišu mišiće.

Neurolozi

EMNG pregled

EMNG pregled se sastoji iz dva dijela. Prvi je elektroneurografija tokom koje se vrši stimulacija nerva u jednoj tački i u isto vrijeme registruje potencijal koji se dalje duž nerva prostire. Pri tome pacijent osjeća električnu stimulaciju. Drugi dio pregleda je elektromiografija koja se sastoji od postavljanja tankih igenih elektroda (0.46 mm u prečniku) u mišiće i snimanja aktivnosti mišića u mirnom i aktivnom stanju. Postoje i druge vrste pregleda koje se znatno rjeđe koriste. Pacijenti dobro podnose pregled i vrlo rijetko se pregled mora prekinuti zbog netolerancije bola. Pregled traje od 30 do 90 minuta. Nakon testa pacijent može uzeti blagi analgetik ili staviti tople komprese na mjesta na kojima su bile elektrode.

Cjenovnik

 TRETMANI:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
Pregled 30,00€ 27,00€ 27,00€
Kontrolni pregled 15,00€ 13,50€ 13,50€
EMNG (ruke i noge) 70,00€ 63,00€ 63,00€
EMNG ruke 50,00€ 45,00€ 45,00€
EMNG noge 50,00€ 45,00€ 45,00€
Infiltracija 30,00€ 27,00€ 27,00€
Infuzije 25,00€ 22,50€ 22,50€
I.m. Injekcije 15,00€ 13,50€ 13,50€
Konsultacija neurohirurga 30,00€ 27,00€ 27,00€