NEURODIJAGNOSTIKA:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
MRI mozga 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – HIPOFIZA 250,00 225,00 225,00
MRI hipofize 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – ORBITE 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – SINUSI 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – SLUŠNI KANAL 190,00 171,00 171,00
MRI mozga – EPI PROTOKOL 150,00 135,00 135,00
MRI Vraten/cervikalne/torokalne kičme 150,00 135,00 135,00
MRI total spine 300,00 270,00 270,00
MRI mozga i jednog dijela kičme 290,00 261,00 261,00
MRI mozga + Total spine 430,00 387,00 387,00
MRI mozga sa MRA 230,00 207,00 207,00
MRI angiografija 150,00 135,00 135,00
MRI dva dijela kičme 250,00 225,00 225,00
MRI meka tkiva + C kičma 380,00 342,00 342,00

BODY DIJAGNOSTIKA:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
MRI meka tkiva vrata 230,00 207,00 207,00
MRI toraks 230,00 207,00 207,00
MRI abdomen 230,00 207,00 207,00
MRI abdomen + MRCP 230,00 207,00 207,00
MRI MRCP 150,00 135,00 135,00
MRI urogradija 290,00 262,00 262,00
MRI mala karlica 230,00 207,00 207,00
MRI abdomen i mala karlica 380,00 342,00 342,00
MRI Multiparametriski imidzing prostate 290,00 262,00 262,00
MRI enterografija 250,00 225,00 225,00
MRI kolonografija 350,00 315,00 315,00
MRI enterokolonografija 450,00 405,00 405,00
MRI vrat i toraks 380,00 342,00 342,00
MRI dojki 230,00 207,00 207,00

MUSKULOSKELETNA DIJAGNOSTIKA:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
MRI zglobova (koljeno, lakat, rame, šaka, kosti karlice, sarkoilijačni zglobovi) 160,00 144,00 144,00
MRI Dupli pregledi (oba koljena, oba lakta, obije šake, oba ramena) 270,00 243,00 243,00
MRI grudni kosti – STERNUM 160,00 144,00 144,00

OSTALE USLUGE:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
Aplikacije kontrasnog sredstva 40,00 36,00 36,00
Aplikacije aneztezije za MR pregled 100,00 90,00 90,00
Konsultacije Prof.radiologije (MR/CT) 70,00 63,00 63,00

Radiolozi

 • dr Dijana Račeta Mašić

  dr Dijana Račeta Mašić

      Više
 • Doc. dr sci. med Nataša Prvulović Bunović

  Doc. dr sci. med Nataša Prvulović Bunović

      Više
 • Mr sc. med. Žanka Cerović

  Mr sc. med. Žanka Cerović

      Više
 • Doc. dr sci. med. Đorđe Jelić

  Doc. dr sci. med. Đorđe Jelić

      Više
 • Dr sci. med. Andrija Mikulić

  Dr sci. med. Andrija Mikulić

      Više
 • Dr sci. med. Oto Ađić

  Dr sci. med. Oto Ađić

      Više
 • Prof. Dr Dragan Mašulović

  Prof. Dr Dragan Mašulović

      Više
 • Dr Biljana Vujović

  Dr Biljana Vujović

      Više