USLUGE:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
Pregled 40,00€ 36,00€ 36,00€
Kontrolni pregled 25,00€ 22,50€ 22,50€
EMNG (ruke i noge) 80,00€ 72,00€ 72,00€
EMNG ruke 50,00€ 45,00€ 45,00€
EMNG noge 50,00€ 45,00€ 45,00€
Infiltracija 30,00€ 27,00€ 27,00€
Infuzije 25,00€ 22,50€ 22,50€
I.m. Injekcije 15,00€ 13,50€ 13,50€
Konsultacija neurohirurga 40,00€ 36,00€ 36,00€

Neurolozi