USLUGE:

USLUGE Cijena Premium 10% CKB 10%
Pregled 30,00€ 27,00€ 27,00€
Kontrolni pregled 15,00€ 13,50€ 13,50€
EMNG (ruke i noge) 70,00€ 63,00€ 63,00€
EMNG ruke 50,00€ 45,00€ 45,00€
EMNG noge 50,00€ 45,00€ 45,00€
Infiltracija 30,00€ 27,00€ 27,00€
Infuzije 25,00€ 22,50€ 22,50€
I.m. Injekcije 15,00€ 13,50€ 13,50€
Konsultacija neurohirurga 30,00€ 27,00€ 27,00€

Neurolozi