Prof. dr Nataša Prvulović Bunović

USLUGE Cijena
UZ 70,00€
Kontrolni UZ 40,00€
Konsultacija 100,00€
UZ + punkcija 80,00€
UZ + punkcija + citološki pregled punktata 120,00€
Punkcija 20,00€
Biopsija 150,00€
UZ + biopsija + ph 200,00€

Akademik Prof. dr Đorđe Radak

USLUGE Cijena
Prvi pregled 120,00€
Kontrolni pregled 80,00€
Previjanje 20,00€
Skidanje konaca 20,00€
Obrada rane (toaleta, obrada i previjanje) 50,00€