Edukacija
________________________________________
• Medicinski fakultet Novi Sad – osnovne studije medicine 2000-2006
• Medicinski fakultet Beograd – specijalizacija ortopedska hirurgija sa traumatologijom 2008-2013,
• Doktorske studije – Rekonstruktivna hirurgija 2015-2018
________________________________________
Specijalistička usavršavanja – studijski boravci:
________________________________________
Dresden, Cirih, Barselona, Moskva, Beč, Hamburg, Istambul, Atina, Janena, Luksemburg
________________________________________
Radno iskustvo:
________________________________________
• OB Bar 2013-2015
• Ortopedska praksa “Dr Sickinger & Dr Vukovic” 2015-2016
• Poliklinika Hipokrat 2016 –
• Specijalna bolnica Risan 2019 –
________________________________________
Oblasti interesovanja:
________________________________________
• Traumatologija,
• hirurgija šake
• post-traumatski deformiteti
• ortobiološka terapija
• PRP.