Dijana Račeta Mašić rođena je u Kotoru 1977. god. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. god. Specijalizaciju iz radiologije je završila 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
Svoje profesionalno iskustvo iz oblasti radiologije vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice stekla je u Kliničkom centru Crne Gore, gdje je radila od 2011.- 2020. god. u Centru za radiološku dijagnostiku.
Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti radiologije, prezentovnih u zemlji i inostranstvu. Bila je saradnik u istraživačkom timu u Centru za PET-CT dijagnostiku u bolnici Our Lady of the Lake, Baton Rouge, u Luizijani, SAD 2000. god. Boravila je u jednomjesečnoj studijskoj posjeti na odjeljenju Radiologije u Luisiana State University Health Sciences Center u Nju Orleansu, SAD 2010. god. Aktivno je učestvovala na velikom broju kongresa i kurseva iz oblasti radiologije, među kojima je i 50. Internacionalni dijagnostički kurs u Davosu, Švajcarska, 2018.god., kao i jednomjesečna edukacija iz onkološkog imidžinga i MR pregleda prostate u Memorial Sloan Kettering Cancer Centru u Njujorku, SAD, 2019. god.
Od 2016. do 2020. god. radila je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicina, kao i mentor na specijalizaciji iz oblasti radiologija toraksa i abdomena, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.