Cjenovnik

Magnetne rezonance
pomjeri lijevo – desno
USLUGECijenaPremium 10% CKB 10%
NEURODIJAGNOSTIKA
MRI mozga190.00171.00171.00
MRI mozga – HIPOFIZA250.00225.00225.00
MRI hipofize190.00171.00171.00
MRI mozga – ORBITE190.00171.00171.00
MRI mozga – SINUSI190.00171.00171.00
MRI mozga – SLUŠNI KANAL190.00171.00171.00
MRI mozga – EPI PROTOKOL150.00135.00135.00
MRI Vraten/cervikalne/torokalne kičme150.00135.00135.00
MRI total spine300.00270.00270.00
MRI mozga i jednog dijela kičme290.00261.00261.00
MRI mozga + Total spine430.00387.00387.00
MRI mozga sa MRA230.00207.00207.00
MRI angiografija150.00135.00135.00
MRI dva dijela kičme250.00225.00225.00
MRI meka tkiva + C kičma380.00342.00342.00
BODY DIJAGNOSTIKA
MRI meka tkiva vrata230.00207.00207.00
MRI toraks230.00207.00207.00
MRI abdomen230.00207.00207.00
MRI abdomen + MRCP230.00207.00207.00
MRI MRCP150.00135.00135.00
MRI urogradija290.00262.00262.00
MRI mala karlica230.00207.00207.00
MRI abdomen i mala karlica380.00342.00342.00
MRI Multiparametriski imidzing prostate290.00262.00262.00
MRI enterografija250.00225.00225.00
MRI kolonografija350.00315.00315.00
MRI enterokolonografija450.00405.00405.00
MRI vrat i toraks380.00342.00342.00
MRI dojki230.00207.00207.00
MUSKULOSKELETNA DIJAGNOSTIKA
MRI zglobova (koljeno, lakat, rame, šaka, kosti karlice, sarkoilijačni zglobovi)160.00144.00144.00
MRI Dupli pregledi (oba koljena, oba lakta, obije šake, oba ramena)270.00243.00243.00
MRI grudni kosti – STERNUM160.00144.00144.00
OSTALE USLUGE
Aplikacije kontrasnog sredstva40.0036.0036.00
Aplikacije aneztezije za MR pregled60.0054.0054.00
Konsultacije Prof.radiologije (MR/CT)70.0063.0063.00
pomjeri lijevo – desno

PODGORICA

KOTOR – RADANOVIĆI

NIKŠIĆ

Copyright by Hipokrat 2020. All rights reserved.

  • English