Stručni tekstovi i novosti

Blog

Karcinom-dojke-je-izleciv.jpg

Kada je u pitanju karcinom dojke, statistika pruža zaista zabrinjavajuće podatke.
Crna Gora spada u zemlje sa visokom stopom smrtnosti oboljelih od ove bolesti i to
u najvećoj mjeri zbog kasnog javljanja ljekaru, tek onda kada se osjete tegobe i kada
bolest već uzme maha. Karcinom dojke je u ranoj fazi bez simptoma, a mogućnosti
za izlječenje su upravo tada najveće. Zahvaljujući savremenoj medicini i naprednim
tehnikama, medju kojima MRI dijagnostika daje najbolje rezultate, u prosjeku devet
od deset žena može biti uspješno izliječeno u ovom stadijumu. Zato, pomisao „ja
nemam simptoma” nikako nije dovoljno dobar razlog za izbjegavanje i odlaganje
preventivnog pregleda.

U poliklinici Hipokrat pomoću najsavremenije magnetne rezonance možete uraditi
najprecizniji pregled dojki i to bez štetnog zračenja.
Sa ponosom vam predstavljamo člana našeg tima Dr sci. med. Natašu Prvulović
Bunović koja je jedna od vodećih specijalistkinja radiologije na Balkanu, sa
posebnom profesionalnom usmjerenošću na dijagnostiku karcinoma dojke, a
naročito MRI dijagnostiku. Predaje radiologiju na medicinskim fakultetima u Novom
Sadu i Foči. Autor je više od stotinu naučnih radova i predavač je na brojnim
međunarodnim naučnim skupovima.

Zakažite na vrijeme Vaš pregled!


PODGORICA

KOTOR – RADANOVIĆI

NIKŠIĆ

Copyright by Hipokrat 2020. All rights reserved.

  • English