U poliklinikama Hipokrat svi pacijenti koji su osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore mogu bez čekanja ostvariti besplatne preglede magnetne rezonance. Sve što je potrebno jeste uput od strane izabranog ljekara.

PZU Hipokrat je prva zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja je na osnovu javnog poziva po inoviranim standardima Fonda Zdravstva zaključila ugovor o pružanju specijalističko-konsultativne i dijagnostičko- zdravstvene zaštite iz oblasti radiološke dijagnostike. Na taj način, Hipokrat nastavlja dugogodišnju tradiciju pružanja usluga javnog zdravlja za sve građane Crne Gore i pouzdano partnerstvo u sistemu javnog zdravstva.

Preglede magnetnom rezonancom najnovije generacije sa najmodernijim aplikativnim softverom i mogućnošću osnovnih i specijalizovanih snimanja svih organskih sistema pacijenti mogu obaviti u poliklinikama Hipokrat u Podgorici, Nikšiću i Radanovićima. Na taj način, olakšana je i dostupnost pregleda svim osiguranicima Fonda zdravstva.

Ugovornim odnosom sa Fondom u Hipokratu se organizuje efikasno pružanje zdravstvenih usluga, u skladu sa utvrđenim protokolima i medicinskom doktrinom. Osim toga, tradicijom i dobrom praksom koja se njeguje u poliklinikama Hipokrat zadovoljstvo pacijenata, kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite na prvom su mjestu. Uz podršku stručnog, iskusnog i savjesnog tima i najsavremenije tehnologije i medicinske opreme pacijentima se omogućava prvoklasna brza, tačna i efikasna dijagnostika bez čekanja.

Zakažite vaš pregled i brigu o vašem zdravlju prepustite nama.

Podgorica +382 69 333 888

Nikšić +382 68 333 788

Radanovići +382 69 822 822

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2021 - Hipokrat

Pozovite odmah +382 69 333 888