Radiologija

U našoj praksi koristimo najsavremenije uređaje proizvođača Siemens. Ovi aparati opremljeni su najmodernijim aplikativnim softverom i mogućnošću osnovnih i specijalizovanih snimanja svih organskih sistema.

Telemedicina

Eminentni sertifikovani radiolozi (Board certified) iz Evrope, SAD-a i svijeta učestvuju u svakodnevnoj interpretaciji i čitanju snimaka skenera i magnetne rezonance iz klinika sa svih pet kontinenata, 24/7h, 365 dana u godini.

Neurologija

U Poliklinici Hipokrat može se dijagnostifikovati, pratiti i liječiti niz neuroloških oboljenja, počevši od glavobolje (migrena, tenziogena, trigeminoautonomna grupa), vrtoglavice, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije), Parkinsonove bolesti, miastenije gravis, kao i hroničnih neuropatskih bolnih stanja (cervikobrahialgije, lumboishialgije, trigeminalne neuropatije).

Ortopedija

Uz pomoć moderne opreme i velikog kliničkog iskustva naši ortopedi u saradnji sa fizijatrom mogu da zbrinu većinu povreda kostiju, zglobova i mišića, liječe hronične degenerativne i zapaljenske promjene koštano-zglobnog sistema.