Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me
Poliklinika Hipokrat je ponosna na saradnju sa Teleconsult Europe,vodećom Evropskom telekonsultantskom kućom iz oblasti teleradiologije,telepatologije i telemikrobiologije,te evropskim pionirima u istraživanju primjene vještačke inteligencije u radiologiji.
Od januara 2019 godine pacijenti u Crnoj Gori imaće priliku da svoje CT ,MRI ili PET CT snimke pošalju preko Poliklinike Hipokrat i sistema direktne veze PACS-RIS na nezavisnu ekspertizu jednog od 400 Board certified radiologa,sa 10+ godišnjim iskustvom u teleradiologiji u USA,UK,Holandiji,Belgiji,Njemačkoj.
Teleconsult servis je dostupan našim pacijentima 365 dana u godini 24-7.
Potrebna dokumentacija za slanje na konsultantsku ekspertizu:

1. MRI ili CT pregled treba da je uradjen po standardizovanim protokolima,bez izuzimanja sekvenci,na originalnom CD-u.
2. Uz pacijentov CD sa snimcima,pacijent je dužan da obezbjedi i medicinsku dokumentaciju koja ce se skenirati,po potrebi prevoditi i na osnovu koje će se pisati rezime za konsultujućeg radiologa.
3. Po prijemu izvještaja,Poliklinika Hipokrat je zadužena da obezbjedi prevod nalaza.
4. Pacijenti na nalaz čekaju do 5 dana.