Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me

ORTOPEDIJA

Ortopedija je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Poliklinika "Hipokrat" pruža kompletnu dijagnostiku i terapiju oboljenja kičmenog stuba. U našoj ustanovi možete istovremeno dijagnostikovati problem sa kičmom putem najsavremenije referentne metode – magnetne rezonance, te se u isto vrijeme konsultovati sa našim ljekarima oko terapijskih procedura. U Poliklinici se vrše svi savremeni dijagnostički i terapijski modaliteti od kliničko pregleda,specijalizovanih snimanja,analgetske i antiflogistične terapije,kauzalne terapije i drugih.

Osim oboljenja kičme u našem Centru možete se liječiti i od ostlaih oboljenja iz oblasti ortopedije:

• Artroze
• Hijaluronoterapija
• PRP
• Spinalne infiltracije
• Muskuloskeletni ultrazvuk
• Ortopedske konsultacije
• Akutni i hronični bolni sindromi (terapija bola)
• Sportska traumatologija