Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me

O nama

Polilinika „Hipokrat „ je oformnjena decembra 2014 godine, prvo kao Centar za Magnetnu rezonancu Hipokrat, da bi vec naredne godine dodavanjem Centra za bol u kicmi i Neurološke ambulante stekla status Poliklinike. Ovim smo našim pacijentima obezbijedili spoj tri rodne grane medicine ( radilogija, ortopedija i neurologija), čime je upotpunjena ponuda koja obezbjeđuje brzu i efikasnu dijagnostiku i liječenje.

Radiologija

Zbog kvaliteta, brzine I bezbjednosti NMR je postala dominantno dijagnostičko sredstvo u velikom broju medicinskih oblasti. DIjagnostika malignih bolesti, povreda,hroničnih stanja postala je nezamisliva bez pomoći snimanja magnetnom rezonancom. Magnetna rezonanca je zlatni standard u dijagnostici velikog broja oboljenja. Želja nam je da pacijentima sa teritorije Crne Gore približimo I omogućimo najkvalitetnije dijagnostičke procedure, koristeći najsavremeniji MR aparat u regionu, kroz kvalitetnu dijagnostičku uslugu postignemo bržu,tačniju I efikasniju dijagnostiku velikog spektra oboljenja I poremećaja. Mi želimo da Vam pomognemo trajno,u liječenju i u prevenciji.

Ortopedija

Usklopu poliklinike „Hipokrat smo svim našim pacijentima učinili dostupnim najsavremeniji neoperativni pristup liječenju oboljenja kičme – Accu Spina Sistem. Accu Spina terapija je bezopasna, bezbolna, sofisticirana i kompjuterski kontrolisana metoda. U cilju adekvatne dijagnoze svakom pacijentu preporučujemo da uradi snimanje magnetnom rezonancom, zlatnim standardom u dijagnostici kičmenih oboljenja, ne starije od tri mjeseca. Razlog tome jesu suptilne promjene u kičmenim segmentima koje se u navedenom periodu mogu pojaviti a koje imaju veliki uticaj na planiranje liječenja. Stručno i edukovano medicinsko osoblje pobrinuće se da Vaš tretman u našem centru bude po svim standardima dobre medicinske prakse.

Neurologija

Kao najmlađa djelatnosti na poklinici, neurološko odjeljenje će imati za cilj liječenje i dijagnostiku svih neuroloških oboljenja počevši od glavobolje, vrtoglavice, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije), Parkinsonove bolesti kao i hroničnih neuropatskih bolnih stanja Saradnja ortopeda i neurologa uz dijagnostičke I terapijske metode koje su u ordinaciji Hipokrat dostupne omogućavaau brzo I efikasno riješavanje zdravstvenih problema naših pacijenata.