Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me

Cjenovnici usluga

Cjenovnik radiologija - Magnetna rezonanca

Cjenovnik neurologija

Cjenovnik Usluga - Radiologija

Cjenovnik ortopedija

Cjenovnik radiologija - ultrazvuk

Radiologija Radanovići