Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me
STRUČNA BIOGRAFIJA

VUK KADIĆ OSNOVNI PODACI:

Datum rođenja: 04. 06. 1983

Adresa: Malo Brdo, Lamela I, Podgorica

E-mail: vukkadic@yahoo.com, vukkadic@gmail.com


OBRAZOVANJE:

Medicinski fakultet, Novi Sad
Specijalista radiologije ( završio specijalizaciju prije roka za 3 godine i 6 meseci) od 2015
Medicinski fakultet, Novi Sad
Doktorske studije 2008. -2011.
Medicinski fakultet, Novi Sad 2002. – 2008.
Opšta medicina
Prosečna ocena 9,70 ( u najboljih 5 u generaciji, završio prije roka za 5 god i 9 meseci)
Univerzitetske nagrade i priznanja
Nagrada za postignut uspeh u toku studija 2008.
Nagrada za postignut uspeh u školskoj 2005/06 2007.
Nagrada za postignut uspeh u školskoj 2004/05 2006.
Nagrada za postignut uspeh u školskoj 2003/04 2005.
Učešće na kongresu
Studentski kongres u Kotoru 2004.
,,UTVRĐIVANJE KORELACIJE IZMEĐU DVA TEST PROTOKOLA ZA ODREĐIVANJE ANAEROBNIH SPOSOBNOSTI“

RADNO ISKUSTVO:
Poliklinika HIPOKRAT, Podgorica jul 2017-
Specijalna bolnica CODRA , Podgorica januar 2017 – 2019
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad 2009 –2017
Radno mesto: specijalista radiologije od 2015
Radno mesto: Lekar na specijalizaciji 2012 –2015
Radno mesto: Klinički lekar 2009 - 2012

NAUČNA AKTIVNOST:

Application of receiver operating characteristic (ROC) analysis in radiology: chronic subdural hematoma examples - EPOS 2014
European Congres of Radiology, 06.03 – 10. 03. 2014, Vienna, Austria
M. Juković, V. Till, M. Basta Nikolić, D. Donat, V. Kadić, K. Gvozdenović
Uloga kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance u dijagnostici oboljenja talamusa –EPOS 2013
Kongres radiologa Srbije, 24.10. – 27.10.2013., Niš, Srbija
Mirela Juković, Vuk Kadić, Daniela Donat, Katarina Gvozdenović, Jelena Vuksić, Sanja Stojanović
Osteofibrozna displazija – redak klinički entitet – EPOS 2013
Kongres radiologa Srbije, 24.10. – 27.10.2013., Niš, Srbija
Mirela Juković, Andrej Petreš, Vuk Kadić, Katarina Gvozdenović
Virtuelna simulacija kao model učenja u interventnoj radiologiji 2013
Medicinski pregled 2013, vol. 66, br. 7 - 8, str. 335 – 340.
Avramov Predrag, Avramov Milena, Juković Mirela, Kadić Vuk, Till Viktor
Poliostotična Padžetova bolest kostiju – dijagnostička dilema u otkrivanju koštanih metastaza prostate 2012
Medicinski pregled 2012, vol. 65, br. 7 – 8, str. 337 – 340.
Ilinčić Branislava, Crnobrnja Veljko, Mijović Romana, Žeravica Radmila, Jakovljević Ana, Kadić Vuk
Neobičan slučaj penetrantne intrakranijalne povrede pecaroškim štapom manifestovane intracerebralnim (ICH) i subduralnim hematomom (SDH) - EPOS 2012
III kongres neuroradiologa Srbije, 31.05. – 02.06.2012, Beograd, Srbija
Kadić V., Turkalj I., Anđelić D., Spasić A., Jovanović D., Avramov M.
Embolizacija meningeoma mikrosferama kateterizacijom dominantne arterije hranilice – EPOS 2012
III kongres neuroradiologa Srbije, 31.05. – 02.06.2012, Beograd, Srbija
Spasić A., Anđelić D., Kadić V., Turkalj I., Jovanović D., Radić M.

OSTALA RELEVANTNA ZNANJA I VEŠTINE:

Strani jezici: Engleski i Italijanski jezik
Rad na računaru: Microsoft office (Word, Excell, Power point)
Stručna usavršavanja: brojni kursevi i kongresi u inostranstvu.
2 GALEN kursa ( 2010 i 2012) ,
3 ECR kongresa ( 2012, 2014 i 2017 god),
2 BCR kongresa (2015 i 2016).
Posebna interesovanja: „ body“ dijagnostika, pogotovo specijalizovani MR pregledi tankog i debelog creva ( MR enterografija i MR kolonografija).
Osnovna škola: Sutjeska Podgorica, kao dobitnik diplome „LUČA“
Srednja škola: Gimnazija „ Slobodan Škerović“, Podgorica, kao dobitnik diplome „ LUČA 2“