Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me

Neurologija

Moderna neurologija se bavi opisom kliničke slike i pronalaženjem uzroka, kao i daljim praćenjem i liječenjem neuroloških bolesti. Interesovanje neurologa je fokusirano na centralni (mozak i kičmena moždina), periferni nervni sistem (nervi) i mišiće, koji pri pregledu čine tako reći neodvojivu cjelinu. Van toga za neurologe su bitni I krvni sudovi mozga i kičmene moždine.

U poliklinici Hipokrat pored klasičkog neurološkog pregleda za ispitivanje se koristi i elektromioneurografija (EMNG). To je mikro invazivna metoda koja se koristi za utvrđivanje poremećaja funkcije mišića i perifernih nerava, to jest da li je, na primjer, slabost koju pacijent ima uzrokovana bolešću mišića, neuromišićne spojnice ili nerava koji inervišu misiće. EMNG pregled se sastoji iz dva dijela: elektoneurogrfije tokom koje se vrši stimulacija nerva u jednoj tački I u isto vrijeme registruje potencijal koji se dalje duž nerva prostire. Pri tome pacijent osjeća električnu stimulaciju.

Drugi dio pregleda je elektromiografija koja se sastoji u postavljanju tankih igenih elektroda (0.46 mm u prečniku) u mišiće i snimanjem aktivnosti mišića u miru I aktivnosti. Postoje I druge vrste pregleda koje se znatno ređe koriste. Pacijenti dobro podnose pregled I vrlo rijetko se pregled mora prekinuti zbog netolerancije bola. Pregled traje od 30 do 90 minuta. Nakon testa pacijent može uzeti blagi analgetik ili staviti tople komprese na mesta na kojima su bile elektrode.

U poliklinici Hipokrat može se dijagnostifikovati, pratiti i liječiti niz neuroloških oboljenja, počevši od glavobolje (migrena, tenziogena, trigeminoautonomna grupa), vrtoglavice, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije), Parkinsonove bolesti, miastenije gravis, kao I hroničnih neuropatskih bolnih stanja (cervikobrahialgije, lumboishialgije, trigeminalne neuropatije). Saradnja ortopeda i neurologa uz dijagnostičke i terapijske metode koje su u ordinaciji Hipokrat dostupne omogućavaju brzo i efikasno riješavanje zdravstvenih problema naših pacijenata.

Više informacije na broj telefona + 382 69 333 888.