Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me

IDD NEINVAZIVNA TERAPIJA

IDD terapija (Intervertebralna Dinamična Diskalna Terapija) je dokazana nehirurška, neinvazivna metoda za terapiju bola u donjem dijelu leđa i vratu. To je inovativni pristup liječenju:

• Diskus hernia;
• Protruzija diskusa;
• Degenerativnih oboljenja diskusa;
• Fasetnog sindroma;
• Ishialgije;
• Nespecifičnog akutnog i hroničnog bola u vratu;

IDD terapija je razvijena od strane tima specijalista koji se bave kičme¬nom patologijom uključujući neurohirurge, ortopede, fizijatre, osteo¬pate, neurologe i fizioterapeute. To je siguran, bezbolan i ugodan terapijski pristup. IDD terapija sprovedena Accu Spina tretmanom je testirana na hiljadama pacijenata u poslednjih 6 godina sa odličnim rezultatima. Princip IDD terapije jeste izolacija i mobilizacija željenog kičmenog nivoa putem kompjuterski praćene trakcije, distrahujuci kičmene pršljenove zahvaćenog segmenta od 5-7 mm, kreirajući negativan pritisak u diskalnom prostoru (vakuum). Ovaj negativni pritisak vuče vodu, kiseonik i hranljive materije u prostor diskusa (re¬¬lativno siromašan krvnim sudovima), rehidrijajući ostećeni diskus. Ova terapija smanju¬je pritisak na zglobove u kičmi, promoviše po¬vl¬ačenje he¬rnijacija diskusa i potpomažu samozacijeljenje i re¬¬¬habilitaciju oboljelog segmenta, uklanjajući bol koji je time izazvan.

Šta čini Accu Spina sistem jedinstvenim?

IDD terpija je počela kliničku primjenu u slučajevima nehirurške de¬kompresije krajem osamdesetih godina. Od tog vremena tehnologija i kompjuterski so¬ftver su evoluirali. Accu Spina sistem posjeduje unikatno dizajniran i programiran softver koji danas omogućava mnogo preciznije i suptilnije ciljanje određenog diskusa ili kičmenog nivoa. Tretman Accu Spina sistemom omogućuje nekoliko stvari:

• Smanjuje se pritisak na protrudirani diskus, sve više i više dok terapija odmiče;
• Poboljšava nutritivnu okolinu diskusa kreirajući vakuum u unutrašnjosti diskusa, dozvoljavajući upliv kiseonika i hranljivih materija. Ovaj fenomen se postiže cikličnim dekompresijama i relaksacijama produkujući efekat tzv. “Spinalne pumpe”;

Na kom principu radi Accu Spina uređaj?

Kombinacija kompjuterski dozirane trakcije pod uglom, adekvatno po¬zicioniranje pacijenta na stolu dovode do ciljanja trakcione sile na bilo koji kičmeni segment. IDD terapija kreira negativan pritisak između pr¬šljenova smanjujući hernijaciju i promovišući samozacijeljenje oboljelog segmenta, naizmjeničnom dekompresijom – trakcijom i relaksacijom u tačno određenim frekvencijama koje se kompjuterski prate. Kompjuterski se prati i odgovor organizma na stepen trakcije, promjenu elastičnosti kičmenog nivoa, nivo željenog opterećenja dok se svi podaci snimaju i upoređuju tokom trajanja tretmana. Tretman se isključivo modifikuje u skladu sa pacijentovom specifičnom morfologijom kičme¬nog stuba, te otporom mišićnih i ligamentarnih struktura. Svaka sesija sa Accu Spine sistemom traje između 35 i 45 minuta uključujući pozicioniranje i pripremu. Pacijenti imaju 20 do 30 posjeta u periodu od 4 do 6 nedjelja.

Ko može imati koristi od Accu Spina tretmana?

Pacijenti sa sljedećim stanjima mogu da imaju koristi od Accu SpinA tretmana:

1. Hernijacije i prolapsi diskusa
2. Kompresivni sindromi
3. Lumbalni ili cervikalni bolni sindromi
4. Distorzije vrata ili lumbalne regije
5. Neuralgija n. ishiadicusa
6. Povrede lumbalnog ili cervikalnog nervnog korijena
7. Degenerativna oboljenja diskusa koja ne odgovaraju na konzervativnu medikamentoznu terapiju
8. Spondiloartropatije
9. Bol u donjem dijelu leđa sa ili bez neuralgije n. ishiadicusa
10. Spondiloartroza
11. Fasetni sindrom
12. Sindrom Miofascitisa
13. Atrofija diskusa
14. Lumbalna nestabilnost (dinamička)
15. Akutni bol u donjem dijelu leđa
16. Post hirurski bol u donjem dijelu ledja (ponavljani bol nakon hirurgije diskusa u trajanju od 6 mjeseci)

Da li je Accu Spina sistem bezbjedan?

IDD terapija na Accu Spina sistemu je sigurna i bezbijedna procedura koja može da se koristi u terapiji pacijenata sa bolom u leđima i vratu izazvanim spinalnom stenozom, degenerativnim oboljenjima diskusa, dikus hernijama i prolapsima i spinalnim kompresivnim sindromima.

Šta ne bi trebalo da se tretira Accu Spina sistemom?

Iako je IDD terapija sa Accu Spina sistemom bezbjedna procedura koja može da se koristi bez komplikacija, pacijenti sa sljedećim problemima su obično isključeni iz predlaganja IDD terapije:

1. Trudnoća
2. Prethodna operativna spinalna fuzija lumbalno ili cervikalno
3. Metastatska bolest
4. Kompresivni prelom ispod lumbalnog nivoa L1
5. Defekt pršljenja u smislu pars interarticularisa
6. Spina bifida
7. Aneurizma aorte
8. Abdominalni ili maligniteti u maloj karlici
9. Infekcije diskalnog prostora – spondilodisciti
10. Teške periferne neuropatije
11. Hemiplegija
12. Paraplegija
13. Kognitivna disfunkcija
14. Sindroma Cauda Equinae
15. Tumori kičmenog stuba
16. Teška osteoporoza
17. Spondilolisteza gr 2 ili teža
18. Akutni prelomi pršljena
19. Nestabilna post hirurška stanja, prisustvo implanta u kičmi

Koja je razlika između Accu Spina sistema i trakcionog sistema?

Trakcioni sistemi rasipaju jačinu intenziteta trakcije na većinu kičmenih se¬gmenata redukujući količinu sile potrebnu da se stvori negativan pritisak i vakuum fenomen u željenom segmentu kičmenog stuba. Jedinstveni biomehanički princip, kojim se postiže i ciljanje željenog segmenta i aplikacija neophodne sile da bi se ostvario vakuum efekat i negativan pritisak, eliminiše reakciju mišica tako da su spazmi najčešće izbjegnuti tokom terapije.

Kakve rezultate mogu da očekujem?

Većina pacijenata je zakazana na 20 tretmana u periodu od 4-6 nedjelja. Tipični pacijent može osjetiti značajno poboljšanje već nakon 5 do 8 tretmana. Međutim, bitno je dovršiti punu proceduru da bi se kompletan efekat na spinalni segment pojavio. Pred i post proceduralni MRI kičmenog segmenta pokazuju redukciju do 50% hernijacije nakon 6 nedjelja tretmana. Kliničke studije pokazuju da 86 % pacijenata sa diskalnim problemima prijavilo gubitak simptoma nakon terapije sa Accu Spina sistemom. Pojava osteoporoze, pogotovo kod starijih pacijenata, može takođe stvoriti potrebu za povremenim mikrosesijama Accu Spina protokola.

Šta ja mogu uraditi da doprinesem uspješnosti tretmana?

Stav je veoma važan dio izlječenja. Održavati optimizam je važno za ishod liječenja. Takođe, pacijentima se sugeriše da prođu čitav protokol, kao i da nastave sa propisanim programima vježbi nakon protokola, kao i izbjegavanju ili modifikaciji rizičnih aktivnosti.

Da li je Accu spina tretman za svakoga?

Osamdeset do devedeset posto pacijenata koji su bili određeni i selektira¬ni za program Accu Spina imaju dobre do odlične rezultate. Stanja koja ne odreaguju odmah na terapiju često su predodređeni za duži i intenzivniji tretman. Pacijenti variraju u godinama, polu i tipu tjelesne konstitucije te se povremeno savjetuju i promjena ishrane i stila života za dobijanje optimalnih rezultata.