Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me
Šta je mangnetna rezonanca?

MR je neinvazivno, bezbolno snimanje, koje u današnjoj medicinskoj dijagnostici ,daje najprecizniju sliku snimanog dijela tela.

Šta se snima na MR?

MR daje najbolje snimke glave,kičme,mekih tkiva vrata,grudnog koša.dojki.abdomena.male karlice kao i koštano-zglobnog sistema.

Da li MR zrači?

MR ne zrači. To je totalno bezbedna dijagnostička metoda, gdje se rade i pregledi djece, dojilja kao i trudnica (nakon prvog tromesječja trudnoće), kao najosjetljivijih grupa pacijenata.

Koliko traje pregled?

Zbog preciznosti samog pregleda, neophodno je da pacijent bude miran 20-ak minuta, da bi isti bio uspešan.

Može li da se snima cijelo telo?

Na MR se snimaju pojedinačno odredjeni djelovi organizma.Pregled cijelog tela nije moguće obaviti odjednom, zbog specifičnosti pojedinih organa i same dužine snimanja. Na MR je moguće obaviti 40-ak različitih vrsta pregleda,zavisno od medicinskih indikacija.

Da li klaustrofobični pacijent miže uraditi MR pregled?

Uz adekvatnu pripremu,objašnjenje šta se od njega očekuje i šta dobija ovim pregledom,ogromna većina klaustrofobičnih pacijenata uspe da obavi MR pregled.Procenat uspešnosti ,kod ovih pacijenata ,na našoj poliklinici je preko 98 procenata.

Ko ne može uraditi MR pregled?
Pacijenti sa ugradjenim pacemaecerom, insulinskim i dr. medicinskim pumpama, metalnim (gvozdenim) implantatima,kao i nemirni i uznemireni pacijenti, ne mogu obaviti MR pregled.