Podgorica
  info@hipokrat.me
  Radanovići
  infotv@hipokrat.me
STRUČNA BIOGRAFIJA:


Milanka Raičević, rodj Radovanović
12.11.1946. Furka, Dojran , Makedonija;

- Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Aleksincu – 1965.
- Medicinski fakultet upisala 1965. i završila u Beogradu, Januar 1974.
- Zasnovala radni odnos u KC CG 1.Februar 1974. gdje je dobila specijalizaciju iz Radiologije-
- Septembra 1979. koju je završila u Beogradu 4. Septembra 1982. na Vojno Medicinskoj Akademiji
VMA.
- Primarijus postala 1986.
- Radila na poslovima i zadacima – radiologa, UZ dijagnostike od 1982. i iz oblasti neuroradiologije od 1985.
- Od 1987. radila na CT-u ,od 2000. na MRI-u.
- Radila na Sejšelskim ostrvima dva puta po 6 mjeseci (2000. I 2004.); u Mahe u (glavno ostrvo, u gradu Victoria - u Victoria Hospital) Department of Radiology - kao Direktor Radilogije.
- Penzionisala se Novembra 2014. u KC CG.
- Živi u Podgorici.
- Radi u privatnoj Poliklinici – Hipokrat, od njenog osnivanja.

prim dr Milanka Raićević,radiolog