Radiologija

B1

Šta je mangnetna rezonanca?

MR je neinvazivno, bezbolno snimanje, koje u današnjoj medicinskoj dijagnostici ,daje najprecizniju sliku snimanog dijela tela.

Šta se snima na MR?

MR daje najbolje snimke glave,kičme,mekih tkiva vrata,grudnog koša.dojki.abdomena.male karlice kao i koštano-zglobnog sistema.

Da li MR zrači?

MR ne zrači. To je totalno bezbedna dijagnostička metoda, gdje se rade i pregledi djece, dojilja kao i trudnica (nakon prvog tromesječja
trudnoće), kao najosjetljivijih grupa pacijenata.

Koliko traje pregled?

Zbog preciznosti samog pregleda, neophodno je da pacijent bude miran 20-ak minuta, da bi isti bio uspešan.

Može li da se snima cijelo telo?

Na  MR se snimaju pojedinačno odredjeni djelovi organizma.Pregled cijelog tela nije  moguće obaviti odjednom, zbog specifičnosti pojedinih organa i same dužine snimanja. Na MR je moguće obaviti 40-ak različitih vrsta pregleda,zavisno od medicinskih indikacija.

Da li klaustrofobični pacijent miže uraditi  MR pregled?

Uz adekvatnu pripremu,objašnjenje šta se od njega očekuje i šta dobija ovim pregledom,ogromna većina klaustrofobičnih pacijenata uspe da obavi MR pregled.Procenat uspešnosti ,kod ovih pacijenata ,na našoj poliklinici je preko 98 procenata.

Ko ne može uraditi MR pregled?

Pacijenti sa ugradjenim pacemaecerom, insulinskim i dr. medicinskim pumpama, metalnim (gvozdenim) implantatima,kao i nemirni i uznemireni pacijenti, ne mogu obaviti  MR pregled.

 

Ortopedija

B2

Šta je IDD terapija?

IDD terapija (Intervertebralna Dinamična Diskalna Terapija) je dokazana nehirurška, neinvazivna metoda za terapiju bola u donjem dijelu leđa i vratu. To je inovativni pristup liječenju:

  • Diskus hernia;
  • Protruzija diskusa;
  • Degenerativnih oboljenja diskusa;
  • Fasetnog sindroma;
  • Ishialgije;
  • Nespecifičnog akutnog i hroničnog bola u vratu;

IDD terapija je razvijena od strane tima specijalista koji se bave kičme­nom patologijom uključujući neurohirurge, ortopede, fizijatre, osteo­pate, neurologe i fizioterapeute. To je siguran, bezbolan i ugodan terapijski pristup.

IDD terapija sprovedena Accu Spina tretmanom je testirana na hiljadama pacijenata u poslednjih 6 godina sa odličnim rezultatima. Princip IDD terapije jeste izolacija i mobilizacija željenog kičmenog nivoa putem kompjuterski praćene trakcije, distrahujuci kičmene pršljenove zahvaćenog segmenta od 5-7 mm, kreirajući negativan pritisak u diskalnom prostoru (vakuum). Ovaj negativni pritisak vuče vodu, kiseonik i hranljive materije u prostor diskusa (re­­lativno siromašan krvnim sudovima), rehidrijajući ostećeni diskus.

Ova terapija smanju­je pritisak na zglobove u kičmi, promoviše po­vl­ačenje he­rnijacija diskusa i potpomažu samozacijeljenje i re­­­habilitaciju oboljelog segmenta, uklanjajući bol koji je time izazvan.

 

Šta čini Accu Spina sistem jedinstvenim?

IDD terpija je počela kliničku primjenu u slučajevima nehirurške de­kompresije krajem osamdesetih godina. Od tog vremena tehnologija i kompjuterski so­ftver su evoluirali. Accu Spina sistem posjeduje unikatno dizajniran i programiran softver koji danas omogućava mnogo preciznije i suptilnije ciljanje određenog diskusa ili kičmenog nivoa. Tretman Accu Spina sistemom omogućuje nekoliko stvari:

  • Smanjuje se pritisak na protrudirani diskus, sve više i više dok terapija odmiče;
  • Poboljšava nutritivnu okolinu diskusa kreirajući vakuum u unutrašnjosti diskusa, dozvoljavajući upliv kiseonika i hranljivih materija. Ovaj fenomen se postiže cikličnim dekompresijama i relaksacijama produkujući efekat tzv. “Spinalne pumpe”;

 

Na kom principu radi Accu Spina uređaj?

Kombinacija kompjuterski dozirane trakcije pod uglom, adekvatno po­zicioniranje pacijenta na stolu dovode do ciljanja trakcione sile na bilo koji kičmeni segment. IDD terapija kreira negativan pritisak između pr­šljenova smanjujući hernijaciju i promovišući samozacijeljenje oboljelog segmenta, naizmjeničnom dekompresijom – trakcijom i relaksacijom u tačno određenim frekvencijama koje se kompjuterski prate.

Kompjuterski se prati i odgovor organizma na stepen trakcije, promjenu elastičnosti kičmenog nivoa, nivo željenog opterećenja dok se svi podaci snimaju i upoređuju tokom trajanja tretmana. Tretman se isključivo modifikuje u skladu sa pacijentovom specifičnom morfologijom kičme­nog stuba, te otporom mišićnih i ligamentarnih struktura.

Svaka sesija sa Accu Spine sistemom traje između 35 i 45 minuta uključujući pozicioniranje i pripremu.

Pacijenti imaju 20 do 30 posjeta u periodu od 4 do 6 nedjelja.

 

Ko može imati koristi od Accu Spina tretmana?

Pacijenti sa sljedećim stanjima mogu da imaju koristi od Accu SpinA tretmana:

1. Hernijacije i prolapsi diskusa
2. Kompresivni sindromi
3. Lumbalni ili cervikalni bolni sindromi
4. Distorzije vrata ili lumbalne regije
5. Neuralgija n. ishiadicusa
6. Povrede lumbalnog ili cervikalnog nervnog korijena
7. Degenerativna oboljenja diskusa koja ne odgovaraju na konzervativnu medikamentoznu terapiju
8. Spondiloartropatije
9. Bol u donjem dijelu leđa sa ili bez neuralgije n. ishiadicusa
10. Spondiloartroza
11. Fasetni sindrom
12. Sindrom Miofascitisa
13. Atrofija diskusa
14. Lumbalna nestabilnost (dinamička)
15. Akutni bol u donjem dijelu leđa
16. Post hirurski bol u donjem dijelu ledja (ponavljani bol nakon hirurgije diskusa u trajanju od 6 mjeseci)

 

Da li je Accu Spina sistem bezbjedan?

IDD terapija na Accu Spina sistemu je sigurna i bezbijedna procedura koja može da se koristi u terapiji pacijenata sa bolom u leđima i vratu izazvanim spinalnom stenozom, degenerativnim oboljenjima diskusa, dikus hernijama i prolapsima i spinalnim kompresivnim sindromima.

 

Šta ne bi trebalo da se tretira Accu Spina sistemom?

Iako je IDD terapija sa Accu Spina sistemom bezbjedna procedura koja može da se koristi bez komplikacija, pacijenti sa sljedećim problemima su obično isključeni iz predlaganja IDD terapije:

1. Trudnoća
2. Prethodna operativna spinalna fuzija lumbalno ili cervikalno
3. Metastatska bolest
4. Kompresivni prelom ispod lumbalnog nivoa L1
5. Defekt pršljenja u smislu pars interarticularisa
6. Spina bifida
7. Aneurizma aorte
8. Abdominalni ili maligniteti u maloj karlici
9. Infekcije diskalnog prostora – spondilodisciti
10. Teške periferne neuropatije
11. Hemiplegija
12. Paraplegija
13. Kognitivna disfunkcija
14. Sindroma Cauda Equinae
15. Tumori kičmenog stuba
16. Teška osteoporoza
17. Spondilolisteza gr 2 ili teža
18. Akutni prelomi pršljena
19. Nestabilna post hirurška stanja, prisustvo implanta u kičmi

 

Koja je razlika između Accu Spina sistema i trakcionog sistema?

Trakcioni sistemi rasipaju jačinu intenziteta trakcije na većinu kičmenih se­gmenata redukujući količinu sile potrebnu da se stvori negativan pritisak i vakuum fenomen u željenom segmentu kičmenog stuba.

Jedinstveni biomehanički princip, kojim se postiže i ciljanje željenog segmenta i aplikacija neophodne sile da bi se ostvario vakuum efekat i negativan pritisak, eliminiše reakciju mišica tako da su spazmi najčešće izbjegnuti tokom terapije.

 

Kakve rezultate mogu da očekujem?

Većina pacijenata je zakazana na 20 tretmana u periodu od 4-6 nedjelja. Tipični pacijent može osjetiti značajno poboljšanje već nakon 5 do 8 tretmana. Međutim, bitno je dovršiti punu proceduru da bi se kompletan efekat na spinalni segment pojavio.

Pred i post proceduralni MRI kičmenog segmenta pokazuju redukciju do 50% hernijacije nakon 6 nedjelja tretmana. Kliničke studije pokazuju da 86 % pacijenata sa diskalnim problemima prijavilo gubitak simptoma nakon terapije sa Accu Spina sistemom.

Pojava osteoporoze, pogotovo kod starijih pacijenata, može takođe stvoriti potrebu za povremenim mikrosesijama Accu Spina protokola.

 

Šta ja mogu uraditi da doprinesem uspješnosti tretmana?

Stav je veoma važan dio izlječenja. Održavati optimizam je važno za ishod liječenja. Takođe, pacijentima se sugeriše da prođu čitav protokol,  kao i da nastave sa propisanim programima vježbi nakon protokola, kao i izbjegavanju ili modifikaciji rizičnih aktivnosti.

 

Da li je Accu spina tretman za svakoga?

Osamdeset do devedeset posto pacijenata koji su bili određeni i selektira­ni za program Accu Spina imaju dobre do odlične rezultate. Stanja koja ne odreaguju odmah na terapiju često su predodređeni za duži i intenzivniji tretman. Pacijenti variraju u godinama, polu i tipu tjelesne konstitucije te se povremeno savjetuju i promjena ishrane i stila života za dobijanje optimalnih rezultata.

 

Šta je sa ostalim tretmanima?

Poslednje studije koje porede Accu Spina sistem sa standardnom fi­zikalnom terapijom uključujući trakciju, vježbe, stimulaciju mišića, ultr­azvuk, masažu, aplikaciju toplote i hladnoće, pokazali su da je Accu Spina dvostruko efektivnija u smislu smanjenja bola, smanjenja stalnih bolnih epizoda, kumulativnog indeksa snage i ukupnog ishoda liječenja.

U toku su studije sa pacijentima kojima je predloženo hirurško liječenje a koji su odabrali Accu Spina protokol na teritorji SAD-a sa obećavajućim rezultatima.

 

Neurologija

Čime se bavi neurologija?

Neurologija se kao grana medicine bavi poremećajima nervnog I mišićnog sistema, a proistekla je iz Interne medicine.

Tokom dugog perioda razvijene su precizne metode ispitivanja kojima se otkrivaju poremećaji u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećaji u njegovom funkcionisanju, koji su povezani sa određenom bolešću. Moderna neurologija se bavi opisom kliničke slike i pronalaženjem uzroka, kao i daljim praćenjem i liječenjem bolesti.

Interesovanje neurologije je fokusirano na centralni (mozak i kičmena moždina), periferni nervni sistem (nervi) i mišiće, koji pri pregledu čine tako reći neodvojivu cjelinu. Van toga za neurologe su bitni i krvni sudovi mozga i kičmene moždine.

Koje su dopunske metode osim neurološkog pregleda?

Nalaz koji se dobija neurološkim pregledom se često puta mora nadopuniti specifičnim pretragama za koje su edukovani neurolozi: EEG, EMNG, evocirani potencijali, doppler krvnih sudova vrata i transkranijalni doppler, kao i neuroradiološkim metodama: CT i MRI mozga i kičmene moždine.

Šta je EMNG (elektromioneurografija)?

To je mikro invazivna metoda koja se koristi za utvrđivanje poremećaja funkcije mišića i perifernih nerava, to jest da li je, na primjer, slabost koju pacijent ima uzrokovana bolešću mišića, neuromišićne spojnice ili nerava koji inervišu mišiće.

Kako se izvodi EMNG?

EMNG pregled se sastoji iz dva dijela: elektoneurogrfije tokom koje se vrši stimulacija nerva u jednoj tački i u isto vrijeme registruje potencijal koji se dalje duž nerva prostire. Drugi dio pregleda je elektromiografija koja se sastoji u postavljanju tankih igenih elektroda (0.46 mm u prečniku) u mišiće i snimanjem potencijala mišića u miru i aktivnosti. Postoje i druge vrste pregleda koje se znatno ređe koriste.

Da li je EMNG pregled neprijatan ili bolan?

Pregled je mikroinvazivan, što znači da se vrši minimalno narušavanje integriteta kože. U prvom dijelu pregleda tj. elektroneurogrfiji pacijent osjeća električnu stimulaciju koja može biti bolna u manjoj mjeri. Nakon toga slijedi elektomiografija tokom koje se tankom iglenom elektrodom ulazi u mišić, što može izazvati bol. Pacijenti dobro podnose pregled i vrlo rijetko se pregled mora prekinuti zbog netolerancije bola.

Koliko dugo traje pregled?

Pregled traje od 30 do 90 minuta. Nakon pregleda pacijent može uzeti blagi analgetik ili staviti tople komprese na mjesta uboda.

Da li je potrebna saradnja tokom pregleda?

U prvom dijelu pregleda potrebna je pasivna saradnja, tj. da pacijent bude miran, relaksiranih mišića, dok je tokom drugog dijela potrebna puna aktivacija određenog mišića čija se aktivnost registruje. Zbog toga se ovaj pregled ponekad ne može kompletno uraditi kod djece i starijih osoba koje ne mogu da ispune naloge.

Koje se neurološke bolesti mogu liječiti u poliklinici Hipokrat?

U poliklinici Hipokrat može se dijagnostifikovati, pratiti i liječiti niz neuroloških oboljenja, počevši od glavobolje primarne (migrena, tenziogena, trigeminoautonomna grupa) ili sekundarne, vrtoglavice, demencija (Alchajmerova bolest i druge demencije), Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, miastenije gravis, kao I hroničnih neuropatskih bolnih stanja (cervikobrahialgije, lumboishialgije).

Pevné zdraví lze popsat jako stav, kdy obě naše tělo stejně jako naše mysl fungují správně. Občas nám léky pomáhají. Například Amoxil se používá k léčbě bakteriálních infekcí, jako jsou například několik ušní infekce. Můžete být také předepsán to, aby se zabránilo infekci z výskytu, pokud jste obzvláště vysoké riziko jejich vzniku infekce. Jeden z nejpopulárnějších léku je Cialis. Cialis je lék používaný k léčbě různých nemoci. Co musíte přečíst o koupit Cialis? Líbilo se dozvěděl něco o koupit Tadalafil? Recomendation je základní, ale to může být právě tím rozdílem, pokud budete potřebovat informace o cialis cena. Obvykle lidé, kteří pijí nadměrně jako kokain je obtížné dosáhnout erekce a obrátit se na erektilní dysfunkce drog. Takže je to značný se dozvědět o této věcí. Jistě, pohlavní choroby mohou uklidnit chronické bolesti, a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Některé zdravotnických stav nebo jiné léky mohou interagovat s Cialis. Postupujte podle všech pokynů na recept štítku.